6.27.000

 • Nastavitve … dodani so naslednji podatki
  • Povezave
   • Dodana veza na BP
  • Splošno
   • dodana nastavitev Nalog-sestava-prosti vnos
 • Knjige servisa … dodatni so naslednji podatki … za potrebe fakturiranja
  • Šifra blagajne
  • Šifra blagajnika
  • Zapiranje avansov
  • Avtomatsko kniženje BP
 • Naprave – preglednica
  • Dodan gumb »obračuni najema« … vstopimo v preglednico obračunanih najemov za napravo … omogočeno pregledovanje za vsak najem
  • Dodani so novi podatki (vsi se vežejo na obračun najema):
   • Datum zadnjega odčitka
   • Obračun zadnjega odčitka
   • Datum zadnjega obračuna
 • Naprave – edit forma – zavihek »najem«
  • Dodani so novi podatki (vsi se vežejo na obračun najema):
   • Datum zadnjega odčitka
   • Obračun zadnjega odčitka
   • Datum zadnjega obračuna
 • Servisni nalog – preglednica
  • Dodan gumb »Gotovina« … odpre se ekran z možnostjo vnosa podatkov za zaključek gotovinskega računa. Podatki ki se pojavijo na tem ekranu: Gotovina, Blagajna, Blagajnik, Način plačila.
  • Gumb »Knjiži FAK«
   • Dodan gumb »Gotovina« … odpre se ekran z možnostjo vnosa podatkov za zaključek gotovinskega računa. Podatki ki se pojavijo na tem ekranu: Gotovina, Blagajna, Blagajnik, Način plačila.
   • Kjiženje v FAK je spremenjeno. Če so pravilno izpolnjeni vsi nastavitveni podatki in podatki na gumbu »Gotovina«, potem program deluje na naslednji način: 
    • Poknjiži vrstice računa v FAK
    • V primeru odprih avansov za stranko predlaga seznam teh avansov v preglednici
    • V preglednici izberemo katere avanse zapiramo z računom
    • Poknjiži v vrstice računa še avansne račune
    • Poknjiži račun tudi v BP
    • Ponudi tiskanje računa
    • Veza na BP se zapiše v tabelo vez.
    • Servisnega naloga, ki je označen kot »Gotovina« se ne da več popravljati ne glede na nastavitve varnostnega sistema (kot v FAK)
  • Na preglednico dodani novi podatki za prikaz
   • Podatki iz gumba »gotovina«
   • Podatki iz zavihka »analitike«
  • Gumb »Naročila« se je preoblikoval na naslednji način
   • Naročanje dobaviteljem (material)
   • Naročanje materiala skladišču (v naročilo kupca prenese materiale iz zavihka »materiali« v servisnem nalogu)
   • Naročanje naprave skladišču (naročanje artikla iz zavihka splošno iz servisnega naloga)
   • Formirana naročila se zapišejo v tabelo vez
 • Servisni nalog – edit forma
  • Dodan gumb »Gotovina« … odpre se ekran z možnostjo vnosa podatkov za zaključek gotovinskega računa. Podatki ki se pojavijo na tem ekranu: Gotovina, Blagajna, Blagajnik, Način plačila.
 • Servisni nalog – edit forma – zavihek »Sestavi«
  • Spremenjen način dela glede na nastavitev: »Nalog-sestava-prosti vnos«
   • Kljukica ni izpolnjena … deluje kot sedaj (možen samo vnos sestavov ki so vpisani v šifrantu naprav pod zavihkom »sestava naprave«)
   • Kljukica izpolnjena … dovoljen prosti vnos šifer. Predlaga se šifra iz zavihka splošno (če je vpisana). Možna izbira šifre serije iz šifranta serij.
 • Servisni nalog – dopolnitev varnostnega sistema – uskladitev z opcijami »prodaja«
  • Prodaja … dovoljena prodaja pod minimalno ceno
  • Prodaja … Spreminjanje cen in cenikov
  • Prodaja … spreminjanje cen, rabatov in popustov
  • Prodaja … Spreminjanje plačnika prepovedano
  • Prodaja … Spreminjanje rabatov in popustov
 • Servisni nalog – brisanje … dopolnjeno s pogoji:
  • Status »sprejet« in »Dan v delo« … ne pusti brisanja če je narejena vknjižba iz naloga v MSP in če je izpolnjen vsaj en podatek v SERServisVeza (naročilo dobavitelju, naročilo skladišču, predračun, …)
 • Obračun najema
  • Dodan podatek »Datum odčitka« na preglednici, edit formi in čarovniku za uvoz podatkov
  • Čarovnik za uvoz podatkov … odpravljena napaka pri uvozu iz tabele odčitkov TIFT
 • Analiza servisa
  • V podatke dodan podatek »Datum storitve serviser«
 • Analiza najema
  • Dodano v izborne podatke »od do datuma najema«

Natisni