Urejanje prejema

Prejem lahko urejamo dokler je ta v statusu »odprt«, ko je v statusu zaključen pa se podatkov na prejemu ne da več urejati. Zapis se uredi s pritiskom na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se vnosno okno prejemanja iz kooperacije.

Natisni