Predloga z eno storitvijo

Ta tip izpisa uporabljamo v tistih primerih, ko želimo kontrolirati, ali smo pri pripravi obračuna izbrano storitev predvideli vsem otrokom, ki so to storitev koristili.

·      Storitev – izberemo storitev, za katero želimo izpis. Ta storitev se bo izpisala v glavi tabele, poleg imena vsakega otroka pa se izpiše tudi predvidena količina storitve.

·      Enota – izberemo med Vse enote ali Za enoto. V primeru, da smo v polju Enota izbrali možnost Za enoto, je polje Šifra aktivno in lahko v šifrantu izberemo enoto, za katero bomo pripravili izpis. V spodnjem delu okna se tudi aktivira gumb , ki omogoča, da določimo tudi katere pri pripravi potrjene skupine izbrane enote se bodo izpisovale (potrdimo vse oziroma samo posamezne).

·      Število praznih vrstic – poleg izbrane storitve lahko program pripravi tudi dodatne vrstice, kamor bomo vpisovali kakšne opombe, še kakšne storitve… Na spodnji sliki so dodane 3 vrstice.

·      Opis liste - v polje lahko vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo v glavi liste.

 

Seznam si najprej ogledamo na ekranu in po potrebi tudi natisnemo. Če si medtem premislimo in seznama ne želimo natisniti, kliknemo na gumb Opusti (Alt+O) in zapremo okno.

Natisni