Verzija 2019.17.003

Obračun plač zaposlenim

Odpravljeno neskladje pri formiranju REK-1 obrazca: v polje D02Z se pravilno polni splošna olajšava zaposlenega glede na leto izplačila

Natisni