Izvoz podatkov

Izbira je na voljo, če je Obdelava M-4 zaključena. Nad preglednico Obdelave M-4 se z aktiviranjem gumba Izvoz podatkov  odpre nastavitveno okno izvoza.

Podatki za leto – prikaže se leto za katerega se izvozijo podatki.

Zaporedna številka paketa – začne se z ena, če se oddaja podatke v več paketih, se zaporedna številka povečuje za 1 z vsakim novim paketom.

Zaposleni od – do – nabor zaposlenih, ki se jih uvrsti v paket

Izvoz podatkov za prijavo v okviru registrske številke ZPIZ – podatek se samo prikaže. Izvozili se bodo samo podatki za izbrano registrsko številko ZPIZ.

Zaporedna številka izvozne datoteke – vpišemo zaporedno številko izvozne datoteke.

Mapa za izvoz – na računalniškem disku ali drugem mediju mora obstajati mapa za izvoz nalogov. Pri določanju poti do mape si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Program sam predlaga nazadnje vneseno mapo, v kateri se je izdelala ali dopolnila izvozna datoteka.

Vnesene nastavitve potrdimo z gumbom Izvajaj (Alt+I), prekličemo pa z gumbom Zapri (Alt+Z). Če izvozna datoteka že obstaja v izbrani mapi, program opozori, da bo prekrita z novimi podatki. Ob nadaljnji potrditvi program nadaljuje z izvozom, sicer prekine izvoz.

Natisni