Konti terjatev in obveznosti

Konte terjatev in obveznosti moramo označiti kot konte za evidenčno knjiženje. To določimo tako, da polje evidenčno knjiženje označimo s kljukico. (Glej spodnjo sliko.)

Natisni