Preglednica 1. nivoja - Komisijska zaloga - komisionar

Preglednica 1. nivoja se imenuje Komisijska zaloga – komisionarji z datumom za kateri pregledujemo podatke.

Razvrščena je po šifri komisionarja. Prikazani so vsi skladišča, ki so imela promet, ki ustreza nastavitvenim podatkom.

Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev »Količina« in »Vrednost«.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni