Uvoz iz CEUVIZ

Pod Uvoz podatkov > Uvoz iz CEUVIZ: uvoz je prilagojen uvozu datoteke po v strukturi XML, ki jo dobite na portalu CEUVIZ. Izberemo datoteko. Pri uvozu odločb se je mogoče omejiti na Datum prejema v CEUVIZ od do.

V primeru uporabe kode za Poračun subvencij obrokov, vpišemo še Leto poračuna ter Mesec poračuna.

 

Natisni