Briši vrsto obračuna

Brišemo samo izbrano vrsto obračuna nabor zaposlenih od – do šifre.

 

Šifra vrste obračuna – vnesemo ali izberemo šifro vrste obračuna, ki jo želimo brisati iz obračuna

Šifra zaposlenega od – do – nabor zaposlenih, za katere naj se izvede brisanje

Natisni