verzija 2017.13.000

Preglednica

  • kolona Izberi je preimenovana v Tisk. Funkcionalnosti niso spremenjene, samo naziv kolone je spremenjen.

Natisni