Verzija 2017.03.000

 • Vnos računov/predračunov
  • Urejeno je pravilno zapisovanje ID številke DDV za kupce iz Grčije
  • Pri koriščenju avansov s pomočjo gumba "Odprti avansi" se predlaga stopnja DDV, ki je bila navedena na avansnem računu in ne stopnja iz šifranta artiklov.
  • Sistemsko spremenjen način preračunavanja za račune tipa Maloprodaja. Na zbirnih izpisih in pregledih se prikazujejo podatki preračunani na Veleprodajni način.
 • Knjiženje računov v dvostavno knjigovodstvo
  • V primeru, da je konto terjatve (kupca) označen z oznako za evidenčno knjiženje in je predvideno plačilo računa v več obrokih, se tudi knjižbe na konte realizacije delijo v sorazmernem deležu z obroki plačila.
  • Konti za knjižbe DDVja se ne pridobivajo več na osnovi odstotkov DDV-ja (fiksna shema glede na lokalizacijo) temveč se stopnje DDVja ugotavljajo glede na oznako v šifrantu stopenj DDV.

Natisni