Gumb Zbiri (dobavnice)

Ob kliku na gumb  - Zbiri (Alt R) se odpre okno Zbirni podatki o dobavnici. V spodnjem delu okna je tudi prikaz vrednosti na nivoju dokumenta, t.j. nabavna vrednost in dosežena razlika v ceni. Ti podatki se prikažejo ali pa ne v odvisnosti od nastavitev programa.

Natisni