Verzija 2020.14.001 z dne 16.10.2020

  • Dopolnitve na vsebini e-slog 2.0, vezanih na prevalitev davčne obveznosti in neobdavčenih postavk izdanega računa.
  • V Vezah je možno označiti kateri vezni dokumenti se zapisujejo v eračun (e-slog 2.0). V e-slog se zapiše dokument iz glave in označeni dokumenti v vezah. Za vsak tip dokumenta se zapiše samo po en zapis, prvi po zaporedju.
  • Izvoz v XML daoteko (iCenter API) je dopolnjen s številkami uporabnika za uvažanje v Center. Privzeto se polni tudi odbitni delež s šifro 001 če ni drugače definiran.

Natisni