Dnevnik knjiženja

V programu Osnovna sredstva in drobni inventar lahko pregledujemo spremembe, ki smo jih knjižili na posameznih osnovnih sredstvih na dnevniku.

Pregledovanje sprememb na dnevniku.pdf

Natisni