Dajatve

V tem meniju najdemo ukaze za vnašanje podatkov o obveznostih iz in na prejemke po pogodbah, ki jih moramo obračunati pri izplačilih. Vnos podatkov v tem meniju je obvezen za pravilen obračun prejemkov po pogodbah. Dajatve lahko obračunavamo v odstotkih ali v fiksnih zneskih, če izenačimo minimalni in maksimalni znesek dajatve.

Možni izbori v meniju so:

Dajatve na bruto izplačila

Dajatve iz bruto izplačil

Dajatve iz neto izplačil

Dajatve iz neto izplačil za pogodbene stranke

Natisni