Verzija 2018.16.001 z dne 14.12.2018

  • Knjiženje – delovni nalogi; podatek »prioriteta« se privzeto postavi na vrednost 0 (tudi na nalogih, ki so imeli ta podatek sedaj prazen).
  • Knjiženje – plan proizvodnje; dodana kolona »povezana šifra« artikla.
  • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; odpravljena napaka napačnega zbiranja skupne vrednosti stroška materiala.

Natisni