Šifrant artiklov

Po izbiri Šifrant artiklov se nam odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis šifranta artiklov.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Šifra – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo natisniti.

Naziv – vpišemo nazive artiklov, ki jih želimo natisniti.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov.

Tip artikla – vpišemo oziroma izberemo tipe artiklov.

Tarifna oznaka  - vpišemo oziroma izberemo tarifne oznake artiklov.

Oznaka aktivnosti – vpišemo oziroma izberemo oznako (vsi, aktivni, neaktivni artikli).

Uporaba – vpišemo oziroma izberemo oznako uporabe artikla (vsi, uporabljeno, ni uporabljeno).

Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo dobavitelje.

Konsignant - vpišemo oziroma izberemo konsignante.

Datum cenika - vpišemo oziroma izberemo datum cenika.

Uredi po – določimo kako bodo artikli na izpisu urejeni (po šifri, nazivu, skupini, tarifni oznaki, črtni šifri ali klasifikacijski šifri).

Ime izpisne liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo natisniti na koncu liste nastavitvene podatke, na osnovi katerih smo natisnili poročilo.

 

Ob kliku na gumb  - Tiskaj (Alt T) se odpre okno Izpisi, kjer imamo možnost izpisa šifranta artiklov v QRP obliki.  Ob novi instalaciji imamo v preglednici dva že pripravljena vzorca izpisa: Artikli – podatki, Seznam artiklov.

Uporabnik si lahko pripravi tudi lasten izpis. Postavimo se na enega izmed izpisov (tistega, ki ga želimo imeti kot vzorec za nov izpis) in ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Izpisi, kamor vpišemo naziv novega izpisa.

Lastne izpise lahko s klikom na gumb  - Oblikuj (Alt O) tudi oblikujemo. Prikaže se izpis nastavitev, ki ga lahko po želji spreminjamo.

S klikom na gumb  - Predogled (Alt P) se izpis prikaže na ekran in ga na tem mestu lahko natisnemo.

S klikom na gumb  - Tiskaj (Alt T) se sproži tiskanje.

Ob kliku na gumb  - Popravi zapis (Enter) lahko naziv izpisa spreminjamo.

Ob kliku na gumb  - Briši zapis (Delete) lahko izpis brišemo. Brišemo lahko le lastne izpise. Pri brisanju novih izpisov se odpre okno Potrdi.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo.

Natisni