Delovni nalogi vzorčenja

Izdelan je poseben sistem delovnih nalogov vzorčenja. S temi delovnimi nalogi lahko uporabnik spremlja (upravlja) laboratorijsko analizo vhodnih surovin (ali lastnih izdelkov). Vzorčena surovina/izdelek ima v materialni sestavnici navedeno lastno količino, ki se jo (up)orabi pri vzorčenju ter ostalie laboratorijsko analizne materiale. Po končani analizi uporabnik označi ali je vzorčena serija izdelka/surovine ustrezna ali neustrezna. Ob »knjiženju v MSP« program za delovni nalog najprej izdela porabo vzorčene količine sestavine/izdelka ter ostalega laboratorijskega materiala, preostanek zaloge vzorčene surovine/izdelka vzorčene serije pa prenese na skladišče ustreznik (oziroma neustreznih) surovin/izdelkov. Za ustrezno delovanje sistema vzorčenja je potrebno:

  • Šifranti – knjige delovnih nalogov; na nastavitve knjig delovnih nalogov je potrebno na zavihku »Ostale nastavitve« vklopiti opcijo »vzorčenje«. Nastaviti je potrebno vrste prometa za knjiženje prenosa med skladišči ter skladišče dobrih in slabih vzorčenih surovin/izdelkov.

 

  • Ker je v sestavnici surovina/izdelek sam sebi sestavina je potrebno v spremenljivke okolja dodati nov ključ »ARTIKEL-SESTAVINA« z vrednostjo »DA«, ki omogoča vnos sestavnice na način, da nadrejeni artikel v sestavnici vsebuje sam sebe.

 

  • Artikel, ki ga bo uporabnik vzorčil mora imeti v matičnih podatkih (šifrantu) na zavihku »Zaloge« označeno, da se zanj spremljajo serije ter, da je obvezno vzorčenje.

 

 

  • V materialni sestavnici (ter materialni sestavnici delovnega naloga) je potrebno sestavini, ki se jo z delovnim nalogom vzorči, dodeliti lastnost »Glavna sestavina« (mora imeti kljukico).

 

  • Na delovnem nalogu vzorčenja je potrebno izdleku (surovini/izdelku, ki ho vzročimo) določiti serijo. Delovni nalog vzorčenja ima fiksirano razpisano količino 1. Pri vnosu izdelane količine lahko vnesete samo količino 1. Pred knjiženjem delovnega naloga v MSP je potrebno na delovnem nalogu označiti ali je vzorec ustrezen ali neustrezen, drugače knjižnje v MSP ne bo aktivno.

 

 

  • Po knjiženju delovnega naloga se poleg porabe vzorčene količine surovine/izdelka in ostalega laboratorijskega materiala ter prenosa preostanka količine vzorčene serije surovine/izdelka, na vzorčeno serijo zapiše podatek o ustreznosti serije, umakne oznaka karantena ter vpiše datum analize.

Natisni