Zgled za knjiženje plačil

Za zgled bomo v Knjigo plačil vknjižili plačilo računa, ki nam ga je izstavilo podjetje Telefon d.d..

Odpremo Knjigo plačil in označimo račun podjetja Telefon d.d., ki je v našem primeru knjižen pod šifro 1.  Ko to storimo, kliknemo na gumb Vnesi zapis.

 

 

Odpre se pogovorno okno Knjiženje plačil za leto, v njem pa so že podatki o dokumentu oz. računu, ki smo ga označili v prejšnjem koraku: Šifra prometa in Znesek.

 

 

Zdaj vpišemo datum dokumenta, na osnovi katerega izvršimo plačilo, npr. 01.12.1999. Ob kliku na puščico poleg okenca se prikaže koledarček, v katerem označimo datum kar s klikom:

 

 

V okence Dokument vpišemo oznako dokumenta, po katerem bomo izvedli plačilo.

Po potrebi vpišemo še opis vknjižbe.

Ko končamo, kliknemo na gumb Potrdi, da se podatki prenesejo v Knjigo plačil.

Vrnimo se v Knjigo plačil in preverimo, ali je program knjižil plačilo računa.

 

 

Vidimo, da je v stolpcu Neplačano pri tem računu znesek enak nič, kar pomeni, da je program pravilno knjižil plačilo.

 

Urejanje podatkov v Knjigi plačil  Stran            

Brisanje podatkov v Knjigi plačil  Stran

 

Natisni