Preglednica shranjenih pogojev

Razpredelnica ima tri stolpce:

·      Naziv pogoja: prikazuje nazive, s katerimi smo poimenovali pogoje,

·      Skupna uporaba: prikazuje, ali lahko z nekim pogojem delajo vsi operaterji ali pa samo tisti, ki ga je ustvaril. Pri tem pa velja, da lahko nekemu pogoju spreminja naziv ali ga iz preglednice briše samo oseba, ki ga je ustvarila. Ostali operaterji lahko pogoj, ki je skupen vsem, samo izberejo in uporabijo pri iskanju podatkov, ne morejo pa ga spreminjati. Seveda pa si ga lahko sami shranijo pod drugim imenom in po svoje preoblikujejo.

·      Operater: prikazuje operaterja, ki je pogoj ustvaril.

Pogoj izberemo tako, da si iz razpoložljivih izberemo ustreznega.

 

- Shrani pogoj: s tem gumbkom lahko pogoj, ki smo ga sestavili, shranimo in kadarkoli kasneje uporabimo.

Natisni