Prikaz razlike v ceni RVC

Program je namenjen prikazu dosežene razlike v ceni na izdajnih dokumentih gotovinske in negotovinske prodaje. Omogoča pregledovanje RVC-ja na nivoju leta, poslovalnice, blagajne, blagajnika, vrste prometa, stranke, SM, referenta, artikla. Najnižji nivo je seveda nivo artikla, z nastavitvami izpisa pa določimo, kateri RVC pregledujemo. Ker je možen tudi izvoz podatkov v ostale Win programe (npr. Excel), lahko pripravimo prikaz za celotno prodajo, naknadno pa te podatke poljubno obdelujemo in prikazujemo po naših željah. V odvisnosti od nastavitev izpisa tako dobimo naslednje podatke: bruto vrednost z DDV, znesek popusta in rabata, neto vrednost z DDV, neto vrednost brez DDV, obračunan davek, vrednost po nabavni ceni ter potem iz  podatkov neto vrednosti brez DDV in vrednosti po nabavni ceni podatke o razliki v ceni ter odstotku te razlike v ceni.

V nastavitvah podamo podrobnosti za prikaz:

Ob kliku na gumb »Preglednica« se odpre okno z rezultati izpisa:

Natisni