Verzija 2018.10.001 z dne 10.08.2018

 • Knjiženje
  • Temeljnica nabave, porabe
   • Za knjiženje konsignacije velja, da je konsignatar vpisan na artiklu ali pa se je izdaja blaga izvršila iz 2.skladišča., katero je vpisano na poslovalnici. V tem primeru se pri knjiženju porabe vzame stranko za konte zaloge iz artikla (konsignant).
  • Sistem ugodnosti
   • Odpravljena težava pri branju sistema ugodnosti, ko je bil eden od pogojev izbran na polje »Skupina popusta«.
  • Gotovinska prodaja
   • Dodana možnost urejanja qrd izpisa ob prodaji darilnih kartic. V spustnem meniju je nov izbor »Darilne kartice – blagajniški prejemek«.
 • Izpisi
  • Rekapitulacija blagajn
   • Izpis je dopolnjen z rekapitulacijo vplačil na darilne kartice sistema ugodnosti. V primeru, da je sistem ugodnosti v uporabi in so se v izbranem obdobju izvajala vplačila na darilne kartice, se izpiše rekapitulacija »Prodaja darilnih kartic«. Tudi ta rekapitulacija je potem všteta v končnih vsotah »Prodaja skupaj«.

 

Natisni