Preglednica 2. Nivoja - Sestavnica/Pripadnost

Preglednica se imenuje Sestavnica za tip pregleda Sestavnica in Pripadnost za tip pregleda Pripadnost in šifra ter naziv izbranega artikla iz prvega nivoja.

 

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Natisni