Rekapitulacija obračuna za zasebnika

Na rekapitulaciji se najprej med osebnimi podatki zasebnika izpiše priimek, ime, EMŠO in stalno bivališče zavezanca iz podatkov o zasebniku, ki mora biti vnesen v šifrant zaposlenih in vpisan v nastavitvah programa OPZ. Za obratovalnico pa se izpišejo naslov obratovalnice, davčna številka in transakcijski račun, ki morajo biti vneseni v podatkih stranke uporabnika programa ter registrska številka, ki mora biti vpisana med podatki o enoti ZPIZ, le-ta pa določena v nastavitvah programa OPZ.   

Za zasebnika se izpiše še njegova zavarovalna osnova, kakršna je vnesena v nastavitvah obračuna.

Na rekapitulaciji so dajatve ločene na prispevke za socialno varnost in ostale dajatve za zasebnika ter na drugi del, ki se nanaša na davke in prispevke iz in na plače zaposlenih. Dajatve zasebnika se na izpis razvrščajo glede na Vrsto dajatve, ki je za posamezno dajatev vpisana v šifrantu dajatev zasebnika.  Prispevki iz in na plače zaposlenih pa se na rekapitulacijo razvrščajo glede na Šifro REK-1, ki se vpiše v šifrant prispevkov iz oz. na plače. To pomeni da, če je na primer za prispevek za starševsko varstvo v šifrantu prispevkov vpisana neustrezna šifra REK-1, se obračunani znesek tega prispevka na rekapitulaciji ne bo izpisal pod prispevek za starševsko varstvo, ampak se bo prištel kateremu od ostalih prispevkov, ki ima v šifrantu vpisano enako šifro REK-1. Zato je pomembno, da so predhodno vpisani pravilni podatki pri Vrsti dajatve v šifrantu dajatev zasebnika in ustrezne šifre REK-1 v šifrantih prispevkov iz in na plače.

Natisni