Verzija 2018.05.001 z dne 06.04.2018

 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Novo vnosno formo za vnos računov prilagojeno zaslonom na dotik, se je aktiviralo za splošno uporabo. Gumb za vstop v nov vmesnik je poleg dosedanjega gumba za vnos računov.
 • Nastavitve programa
  • Zavihek EAN
   • Pri uporabi tehtnic z nastavitvijo »vrednostna tehtnica« se je spremenilo strukturo vhodnega podatka. Sedaj je v odčitanem podatku 6 mestni del, ki predstavlja vrednost blaga, razdeljen na 4 cela mesta in 2 decimalni mesti.
 • Varnostni sistem
  • Dodan ključ v varnostni sistem za obdelavo »Knjiži« na prejemih blaga (preglednica Knjiženje – Prejem blaga).

Natisni