Spreminjanje podatkov obstoječih uporabnikov

S pritiskom na gumb Popravi zapis (Enter) lahko spreminjamo oba naziva uporabnika.

Okno, ki se nam odpre, pove že v naslovni vrstici, da gre za spremembo zapisa. Zaradi tega ključni podatek zapisa, to je ID uporabnika, ni dosegljiv, in ga ne moremo spreminjati. Lahko pa popravljamo oba naziva.

Pri tem je zelo pomembno, da to počnemo v dogovoru s SAOP d.o.o., saj bi si sicer lahko pokvarili licenco aplikacije, tako da nam program kasneje ne bo več deloval.

Natisni