Šifrant stolpcev v knjigi prejetih in izdanih listin

Pri različici programa, ki je namenjen drugim uporabnikom, imamo namesto Knjige prihodkov in odhodkov Knjigo prejetih in izdanih listin. Tudi tu se stolpci razlikujejo:

 

 

Natisni