Prenos med poslovalnicami

Služi za prenose blaga iz ene poslovalnice na drugo. Na prvi poslovalnici je narejen prejem v minus, na drugi poslovalnici potem nastane iz tega izbranega dokumenta prejem v plus. Pri prenosu se nabavne cene ohranijo, prodajne cene pa se privzamejo iz zadnje kalkulacije poslovalnice, na katero se blago prenaša. Količinam prenesenih artiklov se obrne predznak.

Na poslovalnici IZ tako vpisujemo količine v minus, saj zmanjšujemo zalogo, na poslovalnici V pa imamo prejem v plus. V primeru npr. kakšne napake, da se na poslovalnici IZ vpiše količine v plus, potem nastanejo na poslovalnici V količine v minus in v primeru, da za takšne pozicije ni dovolj zaloge, se te pozicije ne prenesejo in izpiše se lista napak.

Lahko pa izberemo prenos tudi prodajnih cen. V tem primeru se prodajne cene poiščejo in prenesejo ali iz zadnje veljevane kalkulacije ali pa iz konkretnega prejema, ki ga prenašamo.

Prenos med poslovalnicami izvajamo na poslovalnici, na kateri delamo prejem v plus. Pri izbiri dokumenta »IZ poslovalnice« ni na voljo iskanje po šifrantih, uporabnik mora na podlagi dokumenta, ki ga ima za prenos, vpisati poslovalnico, vrsto prometa in številko dokumenta.

 

  • Izbor SQL serverja in podatkovne baze – v tem okvirčku najprej določimo, kje se nahaja poslovalnica, iz katere je blago prišlo. Naziv SQL serverja in baze lahko izberemo iz spustnega menija, ali pa podatke ročno vpišemo. Program potem predlaga zadnje vpisana podatka. Če so podatki za interne prenose določene poslovalnice v šifrantu poslovalnic izpolnjeni, pa je izbor neaktiven in fiksiran glede na šifrant.
  • Prenos IZ – na podlagi dokumenta, ki je prišel s prenosom blaga, določimo iz katerega dokumenta bomo avtomatsko tvorili dokument prejema. Z izborom »Prenos prodajnih cen« določimo, da se poleg nabavne cene prenesejo tudi maloprodajne cene. Pri tem še lahko izberemo, ali se prodajne cene prenesejo iz konkretnega dokumenta ali iz zadnje veljavne kalkulacije poslovalnice, iz katere prenašamo dokument. S tem se seveda lahko spremenijo maloprodajne cene na poslovalnici, kamor prenašamo. To pa tudi pomeni, da za kolikor se zmanjša zaloga po maloprodajni ceni z ddv IZ poslovalnice, se poveča zaloga V poslovalnici. Izbor prenosa prodajnih cen je določen v nastavitvah poslovalnice in če je izbor prenosa zaklenjen, ga uporabnik pri tem prenosu ne more spreminjati.
  • Prenos V – tu določimo preostale podatke o prejemu. Dokument prejema se bo tvoril v poslovalnici in knjigi prometa, na podlagi preglednice prejemov, kjer smo to obdelavo zagnali.

 

Po potrditvi obdelave nastane v poslovalnici, kjer smo blago dobili, prejem s podatki določenimi v okvirčku »Prenos V«.

Natisni