Uvoz licenc

Če ste licenco za uporabo programa dobili na disketi, je potrebno te podatke uvoziti. V oknu Uporabniki kliknemo na gumb  Uvoz podatkov. Odpre se spodaj prikazano okno Uvoz podatkov o licencah.

 

Področje za uvoz podatkov o licencah – določimo področje, kjer imamo shranjene licence. V našem primeru je to disketni pogon 3,5 (A:). Kliknemo na gumb , kjer poiščemo Disketni pogon 3,5 (A:), ter potrdimo z V redu.

 

Vrnemo se v okno Uvoz podatkov o licencah in kliknemo na gumb Potrdi. Počakamo, da se podatki iz diskete prenesejo na računalnik. V oknu Uvoz podatkov o licencah se izpiše število prenesenih datotek: Status prenosa. Okno zapremo. V oknu Administracija se vam izpiše naziv vaše organizacije.

Natisni