Verzija 2019.12.001 z dne 13.9.2019

  • Knjiženje delovnih nalogov – obdelava prenosa delovnega naloga v predračun (ponudbo) in izdani račun je iz programske kode prenesena na proceduro.
  • Dopolnjene so naslednje API metode:
    • ProcessingProjectWorkOrder – metoda za knjiženje delovnega naloga; podprti sta tudi opciji za knjiženje delovnega naloga v ponudbo in izdani račun.

Natisni