Tiskanje izhodov, obiskov

Po kliku na gumb Tiskaj v preglednici Izhodi, obiski se odpre okno z nastavitvenimi podatki za izpis:

Glede na zgoraj prikazana okna se lahko izpis omeji, sicer se tiskajo vsi podatki iz preglednice.

Natisni