Verzija 2021.05 z dne 6.4.2021

 • Dodan je nov šifrant Skupine tehnoloških operacij
  • Šifrant je dostopen le skozi standardne tehnološke operacije, namenjen je združevanju različnih standardnih operacij v enotne skupine.
  • V vnosni formi standardne tehnološke operacije je dodano polje skupina operacije preko katerega lahko standardno tehnološko operaciji povežemo s pripadajočo skupino.
  • Na API metodo GetStProductionOperation smo med podatke operacije dodali tudi skupino tehnološke operacije, poleg tega je možno operacije klicati tudi preko parametra skupine operacije.
  • Na API metodo GetWorkOrderTehnologicalOperations smo med podatke operacije delovnega naloga dodali tudi skupino tehnološke operacije, poleg tega je možno delovne naloge/operacije klicati tudi preko parametra skupine operacije.
 • Narejena obdelava za prenos csv dokumentov meritev iz mape računalnika v eRegstrator (na fascikel delovnega naloga in na artikel-izdelek)
  • Nov ključ v nastavitvah okolja VRP_DOKUMENTIDN.
  • Na nastavitve programa dodana nova nastavitev »Mapa za uvoz dokumentov DN«.
  • Ob odpiranju preglednice delovnih nalogov se izvede prenos csv datoteke iz mape nastavljene v nastavitvah programa v eRegistrator, na fascikel delovnega naloga in na artikel-izdelek delovnega naloga. Izvede se le, če ima ključ VRP_DOKUMENTIDN = 'DA'.
  • Dokumenti preneseni v eRegistrator dobijo dodeljeno vrsto dokumenta A.MER (vrsto dokumenta je potrebno predhodno odpreti v dokumentnem sistemu in dodeliti ustrezne pravice).
  • Csv datoteke se iz mape prenesejo v podmapo /Arhiv.
 • Šifranti – Zaposleni; na podatku »geslo« namenjeno prijavi zajema na delovnem mestu je dodana kontrola nad unikatnostjo gesla, enako geslo se pri več zaposlenih sedaj ne more ponoviti.
 • Knjiženje – delovni nalogi; v primeru kontrole razpisa delovnih nalogov glede na ujemanje kontrolnih podatkov QM, ni več težav pri menjavanju tehnoloških postopkov znotraj že razpisanega delovnega naloga.

Natisni