Analiza pogodb

Namenjena je pregledovanju podatkov o pogodbah v šifrantu pogodb. Ne gre za obračunane in plačane pogodbe ampak za pogodbe, ki so bile vnesene v šifrant.

Nastavitveni podatki za analizo so :

Vrste pogodb – na seznamu pogodb s pomočjo izbire  /  izberemo vrste pogodb za prenos v vrtilno tabelo.

Z ostalimi nastavitvami omejimo nabor podatkov o pogodbah  glede na:

Leto pogodbe od - do – leta , za katere so bile sklenjene

Številka pogodbe od - do – številke pogodb

Stroškovno mesto od - do – stroškovna mesta

Stranka (prejemnik) od - do – prejemnike.

Vejavnost pogodbe od - do – datume, ki določajo obdobje veljavnosti.

Datum plačila od - do – datume, ki določajo obdobje plačila po pogodbah

 

Natisni