Verzija 2020.16.001 z dne 27.11.2020

  • Vrste obračuna
    • Omogočeno kontiranje zneska oprostitve razlike do najnižje osnove prispevkov za vse oziroma določen prispevek.
  • V OLAP analizo obračunov je dodano polje Raz. do naj. os. za pl. pris. (Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov).
  • Omogočen izpis zahtevka za refundacijo nadomestil 3 dni.
  • Odpravljena težave z delitvijo prispevkov po obračunskih vrsticah.
  • Urejen prikaz podatkov koriščenja viška ur pri potrjevanju odsotnosti.
  • eBOL
    • Urejen prenos podatkov krajše zadržanosti v primeru eBOL, ki nimajo vpisanega podatka zadržan od dela.

Natisni