Serijski izvoz e-slog

Izvozijo se podatki za vse račune, ki še niso bili izvoženi v blagajniško poslovanje in ustrezajo izboru.

Najprej se odpre okno z nastavitvami, kjer ustrezno izberemo pogoje izvoza.

·      Številka – vpišemo številke računov, ki jih želimo izvoziti v blagajno.

·      Datum računa – vpišemo oziroma izberemo datume izstavitve računov v okviru katerih želimo račune izvoziti v blagajno.

·      Plačnik – vpišemo oziroma izberemo plačnike za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Prejemnik – vpišemo oziroma izberemo plačnike za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Prva skupina prejemika – vpišemo oziroma izberemo Prve skupine prejemnika za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Druga skupina prejemika – vpišemo oziroma izberemo Druge skupine prejemnika za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Analitika – vpišemo oziroma izberemo Analitike za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Referent – vpišemo oziroma izberemo Referente za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Način fakturiranja – vpišemo oziroma izberemo Način fakturiranja za katerega želimo pripraviti izvoz.

·      Vrsta računa – vnesemo oziroma izberemo vrsto računa iz e-slogovega šifranta za oznako vrste računa. Predlaga se 380 – račun.

·      Izbrane knjige – izberemo eno ali več knjig računov za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Mapa – vnesemo oziroma izberemo mapo, v kateri želimo odložiti datoteko s podatki računa v e-slog obliki. Predlaga se zadnja uporabljena mapa za odlaganje e-slog enostavnih računov.

·      Stisni v zip – izberemo, ko hočemo pripravljene dokumente skupaj stisniti v eno ZIP datoteko.

·      Pošli pošto – izberemo, ko hočemo pripravljene dokumente po e-pošti. Po pripravi dokumentov se odpre okno za pošiljanje e-pošte s priloženimi datotekami e-slog dokumentov.

 

Po uspešno izvedenem izvozu, se vrnemo v preglednico računov.

 

Natisni