Razdelek: Konti za DDV

Konto v breme – vpišemo ali izberemo konto iz šifranta.

Konto v dobro - vpišemo ali izberemo konto iz šifranta.

 

Natisni