verzija 2017.03.000

Dnevene obdelave – Plačevanje - Spremeni zapis - Spremeni zapis
• Urejeno iskanje po poju dokument. V primeru, da vpisanega zadetka ne najde, dalje išče najprej po polju Sklic in nato še po enakem postopku po polju Opis

Dnevene obdelave – Pregled kartice
• Urejena je napaka pri pripravi kartice v primeru, da izberemo parametre obdobje in odprte postavke

Izpisi in pregledi – Opomini, IOP - Opomini
• Dodana možnost za dodatno omejitev na zavihku Dodatno na FAKKnjiga.

Izpisi in pregledi – Odprte postavke
• Prilagojeno je delovanje priprave sid poročila - prijava izvoza tako, da so v poročilo v nasprotju z delovanjem odprtih postavk zajeti tudi zaprti dobropisi

Natisni