Verzija 2018.16.002

Sociala

  • Prošnje

Na formi Prošnje je umaknjeno opozorilo: Vnesite status 2. Namesto tega opozorila nas program obvesti: Status 2 se bo nastavil na A. Nadaljujem?
Na Pomoči na domu se obvestilo ne pojavlja več.

  • Šifranti – Splošni šifranti

Dodan je šifrant Razlog umika prošnje. V šifrant so dodani kot privzeti razlogi: v oskrbo, umrl, odšel v drug dom.
Ostale razloge si lahko nastavimo za vsak tip doma kakor želimo na samem šifrantu.

DNEVNO VARSTVO

  • Delo – Delovna terapija

Na Poročila-Pregled po dnevih je odpravljena težava prikazovanja vseh uporabnikov za vse tipe domov. Na poročilu se izpišejo samo uporabniki iz celodnevnega varstva.

Natisni