verzija 2017.08.000 z dne 16.06.2017

Šifranti

  • Otroci - Tiskanje - Dopis z UPN:
    • doda se nova nastavitve 'Upoštevaj združevanje računov'. V tem primeru se za enega plačnika, na katerega se združujejo UPN oz. SDD, izpiše samo en dopis.
    • urejena priprava v mapo, ki ima v imenu presledke
    • urejena priprava za zneske višje od 999,99. Vpis zneska višjega od 999.999.999,99 ni mogoč.
    • urejena priprava za SQL2008r2
  • Evidenca obrokov > Neposreden vnos: ob vstopu v funkcionalnost, ali se uporablja na terminalu ODJ - Odjave obrokov

 

Natisni