Vnos vzorca I-RAČ-D

Polje Konto bo pri posamezni postavki omogočeno za vnos, če bomo v Nastavitvah programa potrdili polje Priprava podatkov za prenose v knjigovodstvo.

 

 

·      Šifra vzorca – vpišemo poljubno šifro vzorca, ki ga nameravamo izdelati.

·      Naziv – zapišemo ime vzorca. Ime izberemo tako, da pozneje zlahka prepoznamo pomen vzorca.

·      Vrsta računa – lahko je samo -Splošni:

·      Oproščene dobave blaga znotraj skupnosti – znesek, ki se bo vpisal v stolpec 7.

·      Druga dobava blaga znotraj Skupnosti – znesek, ki se bo vpisoval v stolpec 8.

·      Tristranske dobave blaga znotraj Skupnosti - znesek, ki se bo vpisoval v stolpec 9.

Natisni