Verzija 2017.14.000 z dne 01.12.2017

  • Priprava odločb o letnem dopustu
    • Urejeno zaokroževanje v primeru sorazmernega izračuna letnega dopusta.
  • OLAP analiza struktura zaposlenih
    • Urejen prikaz podatkov v primeru skupnega šifranta strank.
  • Odpravljena možnost za napako med izračunom delovne dobe na dan

Natisni