Verzija 2020.10.001 z dne 24.7.2020

  • Urejeno usklajevanje podatkov povezane stranke v primeru uporabe skupnega šifranta strank.
  • Odpravljena težava pri vnosu podatkov po meri.
  • Obdelave, pregledi in izpisi
    • Omogočen skupen pregled podatkov po meri vseh zaposlenih.

Natisni