Verzija 2019.16.001 z dne 6.12.2019

  • Pri novih računih/predračunih se datum tečaja predlaga iz datuma odpošiljanja blaga oz. opravljanja storitev. Upošteva datum zaključka obdobja, če je naveden.
  • Omogočili smo odpiranje opombe stranke tudi na že obstoječih računih/predračunih.
  • Pri knjiženju v dvostavno knjigovodstvo dopolnjen izvoz datumov DUR na vse knjižbe.

Natisni