Izvoz planov proračunskih postavk

 

Na izbranem področju se bo pripravila tekstovna datoteka PRACEppPlanirano za  proračunske postavke vseh planov.

 

 

Natisni