Verzija 2018.10.001 z dne 10.08.2018

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Pregled knjiženja: Urejen prikaz podatkov  v primeru pregleda omejitve čez več let in obdobji.
 • Pripomočki - Zamenjava kontov: Urejena zamenjava kontov na ančin, da sedaj upošteva celotne nastavitve kontnega plana.

Kadrovska evidenca

 • Urejeno osveževanje podatkov na zavihkih družinski člani in viri financiranja.
 • Napredovanja: 
  • Dodana možnost ocenjevanja posameznih področij dela
  • Samodejno generiranje utemeljitve ocene
  • Tiskanje word vzorca
 • Zgodovina, odpravljena napaka pri dodajanju relacij

Obračun plač zaposlenim

 • Tiskanje REKa 1190 za porodnice
 • Dodan filter po organizacijskih enotah pri pošiljanju obr. listov
 • Prepoved odpiranja novega obračuna je omejena na situacije, ko odpiramo nov obračun plač in že imamo drug obračun plač odprt. V vseh drugih primerih bo odpiranje novega obračuna omogočeno (regres, jubilejne nagrede, drugi osebni prejemki...).
 • Urejen prikaz osnov zaposlenih na zavihku izračuni v vrsticah neposrednega vnosa.
 • Pripravljene so nove formule za število preostalih ur letnega dopusta z naslednjo sintakso:
  • LD(0) – število preostalih ur letnega dopusta preteklega leta
  • LD(1) – število preostalih ur letnega dopusta tekočega leta

Registracija prisotnosti

 • Šifra urnika je dodana v preglednico.

Obračun potnih nalogov

 • Dodana kontrola uporabljenih zapisov med brisanjem iz šifrantov: relacije, naloge, vrste potnih stroškov in vozila.
 • Urejeno osveževanje statusov po prenosu predujma v plačilni promet.
 • Onemogočen prehod naloga v status 50 v primeru neizplačanih predujmov.
 • Onemogočeno urejanje predujmov v primeru statusov 50 ali višjih.
 • Na zaslonu za vnos potnega naloga je dodano polje z nazivom skupine potrjevalcev.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – plan proizvodnje; na funkciji »priprava plana« smo pod sklopom nastavitev vezanih na delovne naloge dodale še opcijo »vsa skladišča izdelkov«; v kolikor je opcija vključena, potem se kot prihod na zalogo upoštevajo tudi delovni nalogi, ki imajo skladišče izdelkov izven razpona izbranih skladišč v nastavitvenih podatkih »Skladišče od - do«.
 • Funkcijska tipka F6 odpre direktno povezavo do pregleda pripadnosti artiklov po delovnih nalogih na naslednjih mestih: materialna sestavnica delovnega naloga (preglednica in vnosna forma sestavine), preglednica predvidene porabe materialov, preglednica formiranja delovnih nalogov in naročil dobaviteljev iz predvidene porabe materiala.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Knjiženje – predprejemi; znotraj predprejema (zavihek vrstice) smo dodali funkcijo (gumb) "Razstavljanje" To je pripomoček za knjiženje prejema (pol)izdelkov, ki jih dobimo na podlagi razstavnice artikla iz izdaje. Funkcija je namenjena tistim podjetjem katerih proizvodni proces vsebuje tudi pretvorbo ene vhodne surovine v več (pol)izdelkov hkrati (npr. žaganje hlodovine, razkosovanje živalskih polovic,...).

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Temeljnica nabave, porabe
   • Za knjiženje konsignacije velja, da je konsignatar vpisan na artiklu ali pa se je izdaja blaga izvršila iz 2.skladišča., katero je vpisano na poslovalnici. V tem primeru se pri knjiženju porabe vzame stranko za konte zaloge iz artikla (konsignant).
  • Sistem ugodnosti
   • Odpravljena težava pri branju sistema ugodnosti, ko je bil eden od pogojev izbran na polje »Skupina popusta«.
  • Gotovinska prodaja
   • Dodana možnost urejanja qrd izpisa ob prodaji darilnih kartic. V spustnem meniju je nov izbor »Darilne kartice – blagajniški prejemek«.
 • Izpisi
  • Rekapitulacija blagajn
   • Izpis je dopolnjen z rekapitulacijo vplačil na darilne kartice sistema ugodnosti. V primeru, da je sistem ugodnosti v uporabi in so se v izbranem obdobju izvajala vplačila na darilne kartice, se izpiše rekapitulacija »Prodaja darilnih kartic«. Tudi ta rekapitulacija je potem všteta v končnih vsotah »Prodaja skupaj«.

Obračun storitev 

V Šifranti – Otroci – Stiki je dopolnjeno, da v primerih, ko je v  stiku Mati, Oče, Skrbnik vpisan podatek o kontaktu ( telefonska številka, številka mobilnega telefona, e-mail) sta poleg polja Opis obvezna podatka tudi Ime in Priimek. Ime in priimek se nato prepišeta na otroka v polje Priimek in ime.

Evidenca šolanja  - Polje Predmetnik je spremenjen v obvezen podatek. 

Izpis SDD soglasja - SDD soglasje je dopolnjeno s stavkom » Seznanjen sem, da » NAZIV »  obdeluje in si z banko izmenjuje moje osebne podatke in druge podatke, ki so potrebni za izvajanje tega soglasja. »

Čarovnik za uvoz podatkov v šifrantu Otrok je dopolnjen za  dodajanja stikov (telefon, mobitel in e-mail ) koristnika, očeta, mame in skrbnika.

Kuhinjski pult -  dopolnjeno, da se lahko potrditev ali prekinitev naredi z ukazom preko tipkovnice -> potrditev s CTR+D ter prekinitev s CTR+N.

Spremljanje plačil računov

Pri uvozu iz ZBSxml, isoSEPA se prekine plačilo, ki bi bila preko sklica vezano na negativen znesek računa. V takih primerih se na protokolu izpiše opozorilo » Sklic na dobropis«.

Natisni