Verzija 2019.06.004

Osnovna sredstva

  • Popravljen obračun amortizacije (zapisi v OSDObracuni; zadnji obračun amortizacije v polju Amortizacija)
  • Dopolnjene procedure za OLAP Analiza osnovih sredstev in Register + Amortizacija

Obračun plač zaposlenim

  • Omogočen obračun regresa za letni dopust po novi zakonodaji.

Dobavitelji in kupci

  • Odpravljena težava pri knjiženju odpreme v MSP (ali MSP in FAK ali FAK) v primeru izbire odpremnih nalogov "Iz preglednice",ko se je pojavila napaka: "Incorrect syntax near the keyword 'WHERE'."

Natisni