Izračun obresti enega zneska

Ta računalniška obdelava je namenjena obračunavanju obresti enega zneska med dvema datuma in z izbrano obrestno mero. Na dnu okna Obračuni kliknemo na gumb  (Alt + I) in odpre se spodaj prikazano okno Izračun obresti enega zneska, kjer določimo:

  • Šifra obresti – izberemo, katere obresti bomo uporabljali pri izračunu. Šifra mora obstajati v šifrantu Obresti.
  • Znesek glavnice – vnesemo znesek, za katerega želimo računati obresti.
  • Od datuma – vtipkamo datum, od katerega dalje se na vpisano glavnico računajo obresti, ali pa ga določimo s pomočjo koledarčka, ki se odpre po kliku na puščico.
  • Do datuma - vtipkamo datum, do katerega se računajo obresti, ali pa ga določimo s pomočjo koledarčka, ki se odpre po kliku na puščico.

 

Po vnosu zahtevanih podatkov nam program izračuna obresti ter prikaže znesek revalorizacijskih obresti, znesek realnih obresti in skupni znesek obresti. Okno zapustimo s klikom na Opusti (Alt + O).

V našem primeru smo izbrali obresti pod šifro 1 (Zakonske zamudne obresti), glavnica znaša 1.000, obresti pa računamo od 1.01.2011 do 31.05.2011. Realne obresti znašajo 36,99 eur.

Tako izračunane obresti lahko tudi tiskamo.

Tiskanje obresti enega zneska

V oknu Izračun obresti enega zneska kliknemo na gumb Tiskanje (Ctrl+P).

Natisni