Priprava obračuna na nivoju otroka

Ko smo v zgoraj prikazanem oknu vsaj eno skupino potrdili (), se na dnu tega okna aktivira gumb . Označimo eno skupino (v našem primeru 1. skupina – 1. razred). Po kliku na gumb Otroci… se odpre okno s preglednico otrok označene skupine (v našem primeru spada v prvo skupino pet otrok). Označimo, za katere otroke želimo pripraviti obračun in okno zapremo.

To ponovimo za vsako skupino, če je potrebno. Na koncu se moremo vrniti v okno Priprava obračuna. Tukaj tudi takoj vidimo, na kakšen način smo kakšno enoto »obdelali«:

·      Oznaka  - znotraj enote smo kakšno skupino ali kakšnega otroka izpustili iz priprave.

·      Oznaka - v pripravo smo vključili vse skupine in vse otroke te enote.

·      Oznaka - v pripravo nismo vključili nobene skupine in nobenega otroka te enote.

 

Izberemo še Pripravo s storitvami ali Pripravo brez storitev. V primeru, da v pripravo nismo vključili nobenega otroka, nas program opozori: »Podatki za pripravo niso izbrani!« Po pripravi, program javi: »Priprava s (brez) storitvami uspešno končana!«

·      Priprava brez storitev – priprava brez storitev omogoča pripravo brez storitev, ki jih imamo zapisane v šifrantu Predvidene storitve in so označene kot Storitve – Gre v obračun = A. V primeru priprave obračuna brez storitev za vrtec, pa je vključena storitev oskrba (Nastavitve programa – zavihek Vrtci - Šifra storitve za oskrbo).

·      Priprava s storitvami - v pripravo smo vključili vse izbrane skupine in vse izbrane otroke ali vse izbrane enote in storitve oz. njihove količine iz:

·      storitve iz šifranta Predvidene storitve

·      storitve iz šifranta Storitve, kjer je storitev označena kot Gre v obračun = A

·      v primeru priprave obračuna za vrtec, pa je vključena storitev oskrba (Nastavitve programa – Šifra storitve za oskrbo)

·      v primeru vodenja Prijav/odjav število prijavljenih storitev oz. če je bilo na posamezniku koriščenih več obrokov, kot jih je bilo prijavljenih, potem še to razliko.

·      v primeru priprave obračuna za vrtec in vodenja Prijav/odjav prijavljenih obrokov za storitev oskrba, še število dni prisotnosti in dni odsotnosti.

Natisni