Obračun

Namen programa je izračun amortizacije, amortizacije okrepitve, amortizacije oslabitve ob koncu poslovnega leta in zapis izračunanih vrednosti za osnovno sredstvo v promet osnovnega sredstva. S tem bo amortizacija, amortizacija okrepitve in oslabitve, vidna tudi na kartici .

Dokončni obračun lahko naredimo tudi za manj kot 12 mesecev, v primeru, da je konec poslovanja med letom ali želimo izpis registra z obračunano amortizacijo do določenega meseca. V drugem primeru je potrebno obračunano amortizacijo brisati, preden nadaljujemo z delom (vnosom novih osnovnih sredstev ali popravki na obstoječih). Obračune brišemo na Obračuni in inventura – Brisanje obračuna.

 

Natisni