Kako pripravimo nov izpis Promet stranke?

Lahko ga pripravimo v preglednici Računi in plačila na tiskalniku ali na Izpisih v glavnem meniju. Izpis nam pripravi pregled celotnega prometa stranke v tekočem poslovnem letu.

Natisni